Демутація

Алфавіт для термінів

Різновид вторинної сукцесії, що спрямована на відновлення екосистем після дигресії. Відбувається повернення до первинного (чи наближеного до нього) складу і співвідношення рослинних і тваринних угрупувань. Прикладом може бути відновлення лучної рослинності на покинутих пасовищах, формування нового деревостану на місці лісових згарищ чи вирубок і т.д. Можливість демутації визначається, зокрема, ступенем попереднього ураження (стадією дигресії екосистеми).

X

Вхід

Завантажую...