Доза еквівалентна

Алфавіт для термінів

Показник дії радіації з урахуванням коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Дорівнює добутку абсорбованої дози та коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Одиницею вимірювання в SI є зівeрт (Sv).

X

Вхід

Завантажую...