Фітопланктон

Алфавіт для термінів

Сукупність рослин, переважно водоростей, що вільно плавають у товщі прісних або морських водойм і є цінним кормом для багатьох дрібних організмів і риб.

X

Вхід

Завантажую...