Фотосинтез

Алфавіт для термінів

Процес утворення зеленими рослинами органічних речовин з вуглекислого газу (діоксиду вуглецю СО) і води з допомогою поглинання енергії сонячного світла хлорофілом. Фотосинтез початок життєдайних процесів у біосфері Землі.

X

Вхід

Завантажую...