Генезис ландшафту

Алфавіт для термінів

Сукупність процесів, у т.ч. антропогенних, що обумовили виникнення, еволюцію і сучасний стан ландшафту.

X

Вхід

Завантажую...