Геоматичні процеси

Алфавіт для термінів

Сукупність абіотичних процесів у ландшафті (геоморфологічних, геологічних, тектонічних, гідрокліматичних і т.п.)

X

Вхід

Завантажую...