Геосистема

Алфавіт для термінів

Сукупність елементів земної кори, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою й утворюючих визначену цілісність, єдність. Термін уведений В.Б. Сочавою. Термін Г. дуже близький поняттю природний територіальний комплекс (ПТК).

X

Вхід

Завантажую...