Гранична доза (ГД)

Алфавіт для термінів

Гігієнічний норматив для осіб, які не працюють з джерелами іонізуючого випромінювання безпосередньо, але за умов проживання або розміщення робочих місць можуть уражатися ним.

X

Вхід

Завантажую...