Гранично допустима концентрація (ГДК)

Алфавіт для термінів

Максимальна концен­трація домішок в навколишньому середовищі, віднесена до певного часу осереднення, яка при пері­одичній дії чи на протязі всього життя людини не справляє ні на неї, ні на навколишнє середови­ще в цілому, шкідливої дії (включаючи від­далені нас­лідки).

X

Вхід

Завантажую...