Катастрофа екологічна

Алфавіт для термінів

Нерівномірне, нестаціонарне перетворення навколишнього середовища, наслідком якого є втрата стійкості (втрата рівноваги) у результаті зміни власних параметрів і/чи швидкої зміни зовнішніх змін. Катастрофа екологічна переводить навколишнє середовище в область рівноваги з меншими, у порівнянні з вихідним рівнем складності, енергетичним і екологічним потенціалом. Катастрофа екологічна інколи виникає на основі прямого чи непрямого антропогенного впливу, а також несприятливого і небезпечного природного явища.

X

Вхід

Завантажую...