Коефіцієнт розмноження

Алфавіт для термінів

1) число народжених особин, що приходяться на 1000 самок, що здатні до розмноження чи особин обох статей у популяції за одиницю часу; 2) різниця між народжуваністю і смертністю за одиницю часу; 3) приріст розміру популяції з урахуванням обмежуючих факторів середовища, описуваний математичним рівнянням (коефіцієнт приросту Вольтерра чи специфічна швидкість природного приросту Лотка).

X

Вхід

Завантажую...