Коефіцієнт стоку

Алфавіт для термінів

Відношення величини поверхневого стоку, вираженої в одиницях об'єму чи в мм шару, до кількості атмосферних опадів, що випали на ту ж одиницю площі за той же час (як правило, за рік).

X

Вхід

Завантажую...