Коефіцінт зволоження

Алфавіт для термінів

Відношення річної кількості опадів до річної величини випаровуваності для даного ландшафту. Коефіціент зволоження - показник співвідношення тепла і вологи. При коефіцієнті зволоження > 1 і достатній кількості тепла переважають лісові ландшафти, при коефіцієнті зволоження <1 лісостепові, степові і пустельні ландшафти. Показник уперше ввів Г.Н. Висоцький. Згідно В.А. Ковде (1973), по величині коефіцієнта зволоження фації поділяються на супергумідні (1,5-3), гумідні (1,2-1,5), нормальні (1,2-0,7), семіаридні(0,7-0,5), аридні (0,5-0,3), екстрааридні (<0,3).

X

Вхід

Завантажую...