Компоненти ланлшафту

Алфавіт для термінів

Основні складові частини ландшафту, представлені фрагментами окремих сфер географічної оболонки: літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Компоненти ландшафту тісно між собою пов'язані, при зміні одного з них змінюються інші і виникають "ланцюгові реакції". Розрізняють природні (гірські породи, повітря, поверхневі і підземні води, ґрунт, жива речовина) і антропогенні (сліди діяльності людини: споруди, поля і т.п.).

X

Вхід

Завантажую...