Критерій екологічний

Алфавіт для термінів

Ознака, на підставі якої виробляється оцінка, чи визначається класифікація екологічних систем, процесів і явищ. Питання про критерій екологічний дуже важливе для екологічного обґрунтування проекту, екологічного планування, прогнозування, нормування, екологічної експертизи, еколого-економічної оцінки. Критерій екологічний може бути природозахисним (збереження цілісності екосистеми, виду, його місцеперебування і т.д.), антропоекологічним (вплив на людину) і господарським, аж до впливу на всю систему "природа-суспільство".

X

Вхід

Завантажую...