Критичне навантаження забруднюючої речовини

Алфавіт для термінів

Кількісне вираження максимального навантаження на одиницю площі природного територіального комплексу одного чи декількох поллютантів, нижче якого не відбувається шкідливого впливу на позначений чуттєвий елемент навколишнього середовища (рецептор) відповідно до сучасного рівня знань. Критичне навантаження - один з показників стійкості екосистем.

X

Вхід

Завантажую...