Кваліметрія

Алфавіт для термінів

Науковий напрямок, що розробляє методи кількісної оцінки (класифікації) процесів за допомогою шкали балів, тобто розбивки ряду безупинно підсилюваних чи послаблюваних явищ на кілька груп. У географії й екології кваліметрія використовується, коли інтенсивність явища важко точно виміряти (чи коли в цьому немає потреби), а також при зіставленні впливу на об'єкт декількох різнорідних факторів.

X

Вхід

Завантажую...