Ландшафт

Алфавіт для термінів

Загальний вид місцевості; ландшафт географічний однорідна за походженням, територіально цілісна ділянка земної поверхні, якісно відмінна від інших ділянок.

X

Вхід

Завантажую...