Ландшафт геохімічний

Алфавіт для термінів

Відповідно до уявлень Б.Б. Полинова, сукупність елементарних ландшафтів від елювіальних до супераквальних, що розташовуються в межах літологічно однорідної території, генетично пов'язаних джерелами розчинених і зважених речовин. Ландшафт геохімічний - дуже істотне поняття для аналізу горизонтального поширення антропогенних впливів, зокрема забруднення, можливостей нагромадження забруднюючих речовин (формування техногенних геохімічних аномалій) і самоочищення ландшафту. Синонім: Катена.

X

Вхід

Завантажую...