Індивід, індивідуум

Алфавіт для термінів

Відособлений (окремий) організм тварини або рослини, який існує самостійно; індивідуальний властивий окремій особі; індивідуальність сукупність притаманних конкретній особі рис характеру, здібностей тощо.

X

Вхід

Завантажую...