Інваріант ландшафту

Алфавіт для термінів

Сукупність ландшафту властивостей, що зберігаються незмінними при перетворенні розглянутої категорії (виду) ландшафту під впливом різних сил. Кожний з інваріанту ландшафту зрештою піддається перетворенням, але не внаслідок динаміки, а в процесі еволюційного розвитку. На підставі інваріанту ландшафту можлива побудова ієрархічних, генетичних класифікацій ландшафтів.

X

Вхід

Завантажую...