Популяція

Алфавіт для термінів

Сукупність особин певного виду організмів, які населяють певну територію чи екологічну систему і певною мірою є ізольованими від сусідніх популяцій.

X

Вхід

Завантажую...