Продукція біологічна

Алфавіт для термінів

1) асиміляція речовин і включення їх в організми, тобто ріст і розмноження; 2) швидкість утворення популяцією або співтовариством (біоценозом) органічної речовини за одиницю часу на одиницю простору в екосистемі. Продукцію біологічну ділять на первинну і вторинну, чисту і валову.

X

Вхід

Завантажую...