Продукція первинна

Алфавіт для термінів

Біомаса або енергія, накопичена продуцентами за одиницю часу на одиницю простору. Продукція первинна характеризує вихідний рівень біологічної продуктивності біоценозів.

X

Вхід

Завантажую...