Продукція валова

Алфавіт для термінів

Загальна біологічна продукція, сумарна швидкість утворення органічної речовини популяцією або співтовариством (біоценозом) за певний проміжок часу на одиницю простору.

X

Вхід

Завантажую...