Ієрархія природних екосистем

Алфавіт для термінів

Функціональна супідрядність (входження більш дрібних і простих у більш великі складні) систем різного рівня. Прикладом ієрархії природних екосистем може бути ряд: фація (біогеоценоз, елементарний ландшафт, екосистема) - місцевість - урочище - ландшафт - ландшафтна зона - фізико-географічний сектор - біосфера. Кожен рівень ієрархії має свої особливості кругообігу речовин: так, на перших рівнях переважають вертикальні зв'язки, на наступних усе більшу роль у якості системоутворюючих починають грати горизонтальні чи латеральні зв'язки.

X

Вхід

Завантажую...