Цвітіння води

Алфавіт для термінів

Масове розрозмноження (спалах) фітопланктону, що викликає зміну забарвлення води. Зелені і синьо-зелені водорості викликають зелене цвітіння води. Діатомові - жовтувато-буре, червоні (багрянки) - червоне. Цвітіння води - це процес, обумовлений значним (зазвичай набагато вище норми) збільшенням концентрації мінеральних поживних речовин (азот, фосфор, калій і ін), що надходять у водойми з водозбірної площі. Найчастіше викликають цвітіння прісних водойм в Північній півкулі синьо-зелені (види родів Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon та ін), у Південній - діатомові. Здатність синьо-зелених водоростей до швидкого розмноження пов'язана насамперед з витривалістю до екстремальних температур і концентрацій солей, низькому вмісту біогенів, слабкої освітленості, наявності сірководню, малій кількості кисню, до міксотрофного і хемогетеротрофного живлення, а також здатністю багатьох з них до фіксації азоту. Під час масового розвитку синьо-зелених водоростей утворюються характерні "плями цвітіння". При цьому їх біомаса коливається в межах 10-100 мг/л. Потім настає фаза масового відмирання, в результаті чого різко погіршується якість води: з'являється дефіцит кисню, у воді в надзвичайно великій кількості накопичуються токсичні метаболіти, що призводить до екологічних катастроф та ін. В результаті вода стає непридатною для тварин і використання людьми. Цвітіння води визначають по біомасі водоростей: слабке - 0,5-0,9 мг/л; помірне - 1,0-9,9; інтенсивне - 10,0-99,9; гіперцвітіння - більше 100 мг/л.

Див. також: евтрофікація.

X

Вхід

Завантажую...