Валентність

Алфавіт для термінів

Число, яке показує, зі скількома одновалентними атомами може сполучатися атом даного елемента або сполуки; скільки таких атомів він може замістити.

Здатність атомів віддавати або приєднувати певне число електронів.

Мірою валентності елементу є кількість атомів водню (або іншого одновалентного елементу), яку атом даного елементу може приєднати чи замістити. Так, у сполуках HCl, H2O і NH3 хлор є одновалентним, кисень — двовалентним, а азот — тривалентним, бо вони сполучені відповідно з одним, двома і трьома атомами водню.

X

Вхід

Завантажую...