Вивітрювання

Алфавіт для термінів

Процес механічного руйнування і хімічної зміни гірських порід і мінералів земної поверхні і приповерхневих шарів літосфери під впливом різних атмосферних агентів, ґрунтових і поверхневих вод, життєдіяльності організмів і продуктів їхнього розкладання. Розрізняють хімічне, фізичне і біологічне В.

X

Вхід

Завантажую...