Водневий показник (рН)

Алфавіт для термінів

Величина, що характеризує концентрацію (активність) іонів водню в розчинах; чисельно дорівнює негативному десятковому логарифму концентрації (активності) іонів водню [H+], вираженої в молях на літр: p = -lg[H+]. Водяні розчини можуть мати pН від 1 до 14: нейтральні - 7; кислі < 7; лужні > 7.

X

Вхід

Завантажую...