Вплив на навколишнє середовище

Алфавіт для термінів

Будь-які потоки речовини, енергії й інформації, що безпосередньо утворяться в навколишнім середовищі чи плановані в результаті антропогенної діяльності, що приводять до негативних змін навколишньої середовища. При впливі декількох факторів на організми розрізняють: комбінований вплив - сумарна дія декількох факторів однієї природи (напр., ряду хімічних речовин); суміжний вплив - сумарна дія декількох факторів різної природи (напр., хімічної речовини й ультрафіолетового випромінювання); комплексний вплив - багатоплановий вплив одного фактора (напр., надходження того самого речовини перорально, респіраторно і через шкіру).

X

Вхід

Завантажую...