Жива речовина

Алфавіт для термінів

За В.І. Вернадским: сукупність усіх живих організмів, у даний момент існуючих, чисельно виражена в елементарному хімічному складі. Жива речовина невіддільна від біосфери, будучи однієї із наймогутніх геохімічних сил нашої планети, і володіє цілим рядом унікальних властивостей.

X

Вхід

Завантажую...