Зіверт (Зв)

Алфавіт для термінів

Одиниця SI вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання. Відповідає одному джоулю енергії, поглинутої одним кілограмом маси живої тканини.

X

Вхід

Завантажую...