Зміна ландшафту

Алфавіт для термінів

Набуття ландшафтом нових чи втрата колишніх властивостей під впливом зовнішніх чи факторів саморозвитку. Розрізняють прямі й опосередковані зміни ландшафту. У ході функціонування, чи динаміки розвитку ландшафту, оборотні і необоротні зміни, прогресивні і регресивні зміни ландшафту, цілеспрямовані і побічні, спонтанні (пов'язані з ендогенними факторами) і зовнішні (обумовленими екзогенними факторами), у цілому чи ж зміна окремих компонентів ландшафту.

X

Вхід

Завантажую...