Словник термінів

Алфавіт для термінів

Тип ґрунтів, який характеризується високим вмістом гумусу (2-12% і більше), великою потужністю перегнійного і темно-каштанового горизонту (до 120 см і більше) і міцної зернисто-грудковою структурою. Чорнозем формується під...

Здатність організму реагувати на зміни факторів середовища. Висока ступінь чутливості характерна, як правило, для стенобіонтів. Розрізняють чутливість видову, вікову, статеву, індивідуальну та ін.

Це води, які проникають в гірничі виробки. Можуть використовуватися в різних технологічних процесах на збагачувальних фабриках, в замкнутих циклах при гідровидобутку копалин та ін.

Континентальний шельф, прибережне океанічне мілководдя (відносно вузька смуга - бл. 200 миль), обмежене з одного боку берегом, з іншого - помітним перегином (гребенем) материкового схилу (глибина 200-600 м). Деякі моря (...

Міжнародна шкала ядерних подій (INES - International Nuclear Event Scale) – система оцінки позаштатних ситуацій на цивільних об’єктах атомної промисловості. Запропонована МАГАТЕ у...

Видалений зі стічних вод і очисних споруд мулистий залишок, який містить 95-98% води.

Різке порушення стану популяції, аж до її смерті, що виникає при раптовому зміну біотичних (наприклад, перенаселення) або абіотичних (наприклад, забруднення середовища) умов.

Безладні коливання різної фізичної природи, які відрізняються складністю часової і спектральної структури.

Тип фізичного забруднення, який характеризується перевищенням природного рівня шумового фону.

Підростаючі особини в популяціях рослин і тварин.

Війна з використанням ядерної зброї як засобу масового знищення супротивника.

Глобальна біосферна зброя, сукупність ядерних боєприпасів, засобів управління ними та доставки їх до цілі.

Сукупність осілих і діяльних цілий рік видів тварин і рослин; комплекс видів тварин і рослин, які домінують у біоценозі за чисельністю і біомасою.

Центральна, найбільш глибока геосфера Землі. Температуpa ядра Землі близька до 5000°С, густина становить близько 12,5 т/м3. Припускають, що зовнішня його частина рідка, внутрішня - тверда.

1) виживання насіння на холоді; 2) процес переходу пророслого насіння озимих культур під впливом низьких температур у стан розвитку (утворення репродуктивних органів).

Послідовна зміна типів рельєфу з висотою. Обумовлена кліматичною зональністю (вертикальна ярусність рельєфу) або історією розвитку гір.

Вертикальне (поверхове) розшарування фітоценозу на яруси. Обумовлена різними потребами рослин у сонячному світлі, воді та їжі, властивостями кореневих систем, особливостями субстрату. Рослини верхніх ярусів світлолюбні, краще...

X

Вхід

Завантажую...