Еволюцiя екологiчних знань

Еволюцiя екологiчних знань

Сучасна екологія — складна та багатогранна дисципліна. Але екологічні знання не з’явились відразу і, тим більше, не існували завжди. Власне, екологія — це дуже молода наука. Які ж важливі події можна виділити в її житті?

1866 - поява терміну “екологія”
Вперше термін “екологія” з’явився у книзі німецького біолога Ернста Геккеля «Загальна морфологія організмів».

1877 - створено вчення про біоценоз
Німецький гідробіолог К. Мебіус розробив вчення про біоценоз як спільноту організмів, які через середовище існування тісно пов'язані між собою.

1920 - змодельовано популяційний ріст
Американський дослідник Р. Перль створив логістичну модель популяційного росту, за якою при збільшенні щільності популяції швидкість її росту знижується.

1926 - створено вчення про біосферу
Український вчений В. І. Вернадський створив вчення про біосферу, як сукупність всіх екосистем.

1930 - створено перший науковий центр екологічних досліджень в Україні
При Інституті зоології і ботаніки Харківського державного університету створено перший науковий центр екологічних досліджень в Україні.

1935 - введено поняття екосистеми
Англійським вченим А. Тенслі було введено поняття екосистеми і її сутність. Цей рік також прийнято вважати роком народження загальної екології як науки про екосистеми.

1942 - створено вчення про біогеоценоз
Російський вчений В. Сукачов висунув систему понять про біогеоценоз.

1979 - запропоновано гіпотезу Геї
Дж. Лавлок запропонував теорію про Землю як суперорганізм, який в результаті саморегуляції здатний підтримувати основні параметри середовища на постійному рівні.

1992 - Конференція в Ріо-де Жанейро
Конференція ООН по навколишньому середовищу і розвитку в Ріо-де-Жанейро. Одним із основних доробків стала Рамкова Конвенція про охорону біорізноманіття.

1997 - Кіотський протокол
Прийняття Кіотського протоколу — міжнародної угоди про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Більшість держав світу визнали важливість вивчення екології в світовому масштабі.

***

Рекомендуємо також прочитати статтю «Розвиток екологічних уявлень людей з найдавніших часів до наших днів», в якій розказується про еволюцію екологічних уявлень людей, не обмежену рамками науки екологія.

X

Вхід

Завантажую...