Принципи класифікації організмів за відношенням до температури

Принципи класифікації організмів за відношенням до температури

Температура — можливо, найважливіша з умов, які впливають на життєдіяльність організмів. При вивченні взаємозв'язків між організмами і температурою навколишнього середовища прийнято поділяти всі організми на два типи. Одна з можливих класифікацій передбачає поділ організмів на «теплокровних» і «холоднокровних». Однак, ці терміни суб'єктивні й неточні, і ми ними користуватись не будемо.

Трохи краща класифікація передбачає поділ живих істот на гомойотермних і пойкілотермних: гомойотермні організми при зміні температури навколишнього середовища підтримують приблизно постійну температуру тіла, тоді як у пойкілотермних організмів вона змінюється. Втім, і ця класифікація має один суттєвий недолік: навіть у таких класичних гомойотермних тварин, як птахи та ссавці, під час зимової сплячки або заціпеніння температура тіла знижується; разом з тим у деяких пойкілотермних тварин (наприклад, у антарктичних риб) вона коливається в межах якихось десятих частин градуса, тому що температура їх навколишнього середовища практично незмінна. Більше того, багато організмів, які належать до пойкілотермних, наділені хоча б частковою здатністю до регулювання температури тіла — нехай це навіть всього лише поведінкова реакція, яка полягає в переміщенні у потрібному напрямку вздовж температурного градієнта.

Більш задовільним буде поділ на ендотермів і ектотермів. Ендотермні організми регулюють температуру тіла за рахунок внутрішньої теплопродукції, а ектотермні покладаються на зовнішні джерела тепла. Грубо кажучи, такий поділ відповідає відмінності між птахами і ссавцями («ендотермами»), з одного боку, та іншими тваринами, рослинами, грибами і найпростішими («ектотермами») — з іншого, але й ця відмінність не абсолютна. Багато плазунів, риб та комах (наприклад, деякі бджоли, метелики і бабки) в стані деякий час регулювати температуру тіла, використовуючи для цього тепло, яке виробляється всередині організму; у деяких рослин (наприклад, у Philodendron і скунсової капусти) метаболічне тепло підтримує відносно постійну температуру всередині квіток; водночас деякі птахи та ссавці при надзвичайно низьких температурах послаблюють або припиняють ендотермічну регуляцію температури тіла.

Незважаючи на всі ці застереження, поділ живих істот на ендотермних і ектотермних або на гомойотермних і пойкілотермних може виявитись корисним. Принаймні, кориснішим, ніж звичний теплокровно-холоднокровний поділ.

X

Вхід

Завантажую...